Колко мощна трябва да е прахосмукачката?

Оценка: 5 (1 глас)

Важно е да имате на предвид, че мощността на всмукване е един от ключовите фактори за ефективността на вашата прахосмукачка. Тя определя колко добре уредът ще премахне космите от домашни любимци и частиците от прах от повърхностите.

Колко мощна трябва да е прахосмукачката

Колко мощна трябва да е прахосмукачката?

Как да измерите мощността на засмукване на прахосмукачката?

Развитието в технологиите доведе до значително подобрение на всмукването при прахосмукачките, без да се налага използването на повече енергия. Всмукването се отразява на скоростта, с която въздухът преминава през вакуума, създавайки вакуумно налягане срещу повърхността за почистване.

Този параметър се измерва във въздушни ватове съгласно европейския стандарт IEC60312 за вакуумни уреди и представлява количеството енергия, необходимо за транспортиране на единица въздух през прахосмукачката.

По-голямото всмукване означава по-голяма ефективност при събирането на мръсотия и прах от подовете ви, без да е необходим голям, енергийно изтощен двигател, какъвто беше необходим в миналото.

Разбиране на спецификациите на прахосмукачката

Разбирането на характеристиките на прахосмукачката и колко мощна трябва да е прахосмукачката е ключов аспект при избора на нова прахосмукачка. Потребителите обикновено търсят модели, които осигуряват оптимална ефективност в почистването. Често те асоциират ефективността с „мощност“ или „всмукване“.

Въпреки че мощността на всмукване е важен аспект от ефективността на прахосмукачката, способността й за почистване не зависи единствено от тази характеристика. С правилна информация и образование можете да разберете значението на характеристиките и кои от тях са релевантни за вас.

Не съществува единична оценка, която да изразява способността за почистване на прахосмукачката. Вместо това се използват различни спецификации като ватове, ампери, волтове, повдигане на вода, конски сили, въздушни ватове и въздушен поток.

Съществуват и вторични спецификации като филтриране, инструменти за почистване, капацитет, качество, шум, характеристики и цена, които също влияят на способността за почистване.

За да разберем как работи прахосмукачката, трябва да разберем основите. Тези уреди функционират на базата на въздушен поток, който се създава от вакуумния двигател. Вакуумният двигател се състои от електрически компоненти, които създават частичен вакуум, който позволява на прахосмукачката да изсмуче праха.

Мощността на вакуумния двигател е съществен фактор за ефективността на прахосмукачката. Все пак, спецификациите за компонентите като мотора не са единствените, които определят ефективността на уреда.

Ватове

Измерването на входната мощност на вакуумния двигател се извършва във ватове. Въпреки че тази характеристика не отчита ефективността на двигателя, броя на вентилаторите или общия дизайн на прахосмукачката, ватовете на двигателя са валиден начин за оценка и сравнение на мощността му.

Идеалното сравнение е входната мощност на двигателя във ватове на Продукт А спрямо входната мощност на двигателя във ватове на Продукт Б. Въпреки това някои производители предлагат спецификации за входната мощност на двигателя в ампери, което затруднява сравняването на различни марки.

Ампери

Можете да преобразувате амперите във ватове, умножавайки амперите по 120 волта. Обратно, можете да конвертирате ватовете в ампери, като разделите ватовете на 120 (винаги постоянно напрежение). Например, 1400 ватовият мотор се преобразува в 11,67 ампера (1400/120 = 11,67).

Сравнението на машини, оценени в ампери с тези, оценени във ватове, не е точно, тъй като производителите, които използват ватове, обикновено оценяват само мотора, докато амперажът включва общото електрическо потребление на прахосмукачката.

Така, например, ако имаме прахосмукачка с мотор, оценен на 1400 вата и друг с ампераж от 12, те могат да бъдат сравнени по следния начин: първо трябва да конвертираме ватовете в ампери, което ще доведе до около 11,67 ампера (като се използва формулата, посочена по-горе). Така че, ако втората машина има ампераж от 12, те са почти еднакви по отношение на входната мощност на двигателя.

Тази спецификация обаче не отчита ефективността на двигателя и други конструктивни фактори, като броя на вентилаторите и общата ефективност на дизайна на прахосмукачката.

Търсите ли най-добрите прахосмукачки?

Philips PowerPro Compact FC9330/09
900W, PowerCyclone 5, Четка TriActive
EMAG

Сравняване на първичните спецификации

Относно тези основни спецификации, има три елемента, които са полезни за сравнение и дават отговор на въпроса колко мощна трябва да е прахосмукачката.

Мощност на двигателя във ватове (W): Най-добре е да сравнявате машини с пряка спецификация за входната мощност на двигателя във ватове за просто и директно сравнение. Ако едната машина е оценена в ампери, а другата във ватове, може да се преобразува амперажът във ватове за сравнение, но е по-подходящо, ако се използва само амперажът на двигателя.

Повдигане на водата (инчове): Това е добра спецификация за сравняване на работата на прахосмукачката по време на пълнене на торбата и зареждането на филтрите, особено в случай на прахосмукачки с високо ниво на филтриране или HEPA филтри. Това също така дава представа за събирането на по-тежки замърсявания като пясък или прах.

Въздушен поток (CFM): Това е най-важната спецификация за избора на прахосмукачка, тъй като въздушният поток премества замърсяванията към торбата или контейнера за прах. По-високият въздушен поток означава по-добра почистваща способност.

При избор на прахосмукачка се препоръчва въздушен поток от 100 CFM или повече и повдигане на водата от 90 инча или повече за прахосмукачки с кутии. За вертикални прахосмукачки, които имат два основни дизайна („Директен въздух“ и „Байпасен“), спецификациите за въздушен поток и повдигане на водата се различават в зависимост от дизайна. Предпочитаемите стойности за въздушен поток са 60 CFM или повече за байпасни вертикални прахосмукачки, тъй като въздухът и прахът минават много кратък път. За прахосмукачки от типа „Директен въздух“ или „Мръсен въздух“, които се оценяват само в ампери, оценките на усилвателя са по-добри от нищо при сравняването.

И така, при избора на прахосмукачка, която има висок въздушен поток и спецификации за повдигане на водата, вие сте на път към машина с изключителна почистваща способност.

По-високата мощност равна ли е на по-голямо засмукване?

Вярно е, че мощността на прахосмукачката, измерена във ватове (W), е просто мярка за електрическата енергия, която консумира уредът. Но това не е пряко свързано със засмукването или почистващата способност на прахосмукачката.

Мощността не отразява ефективността на прахосмукачката в смисъл на нейната способност да събира прах и мръсотия. Дори прахосмукачка с висока мощност може да има по-слабо засмукване в сравнение с уред с по-ниска мощност, ако не е ефективно проектирана.

Така че, докато високата мощност може да предостави повече електрическа енергия, това не е индикатор за качеството или ефективността на самата прахосмукачка по отношение на почистването. Вместо това е по-важно да се обърне внимание на други спецификации като въздушен поток и повдигане на водата, които по-добре отразяват реалната почистваща способност на уреда.

Вакуумно засмукване: Засмукването, или водното повдигане, се отнася до способността на вакуумния двигател да създаде вакуум, който да изтегли въздух в себе си. Тази мощност се измерва в инчове и показва колко високо (в инчове) засмукването може да подигне воден стълб. Този параметър е важен за оценка на производителността на прахосмукачката.

Вакуумен въздушен поток: Въздушният поток се измерва в кубични фута в минута (CFM) или литри в секунда и показва обема на въздуха, който преминава през вакуумната система за единица време. Той е отговорен за движението на мръсотията и е тясно свързан със засмукването. Високият въздушен поток е важен за ефективността на прахосмукачката, но съпротивленията в системата, филтрирането и принадлежностите могат да влияят на него.

И двата параметъра – засмукването и въздушният поток – са важни за оценка на ефективността на прахосмукачката. Те трябва да се вземат предвид заедно, за да се определи реалната почистваща способност на уреда.

Вижте кои са най-добрите перящи прахосмукачки

Bosch BWD421PRO
най-добрите перящи прахосмукачки като цяло
EMAG

Заключение

Ако сте заинтересовани колко мощна трябва да е прахосмукачката и от реалната производителност на прахосмукачки, е важно да се съсредоточите върху параметрите за засмукване (водно повдигане) и въздушен поток, а не само върху мощността на уреда.

Важно е също да имате предвид, че технологията на вакуумните двигатели се е подобрила значително през последните години. С по-бързо въртене на двигателите и използване на напреднала технология, като например специално проектирани вентилатори, може да се постигне по-добра производителност, без да се увеличава консумацията на енергия (мощност).

Това означава, че можем да постигнем по-добра ефективност, дори и с уреди, които използват по-малко енергия.

Сравни Цени
Logo
Сравнете продуктите
  • Total (0)
Сравни
0