УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Сайтът sravniceni.com предлага без ограничение цялото съдържание, налично в сайтовете, за вас, потребителя, при условие че приемете настоящите условия за ползване. За целите на тези Условия за ползване „Съдружници“ означава всяко образувание, което ние контролираме, се контролира от или е под общ контрол, а „Съдържание“ означава всеки текст, данни, информация, изображения, звук, видеоклипове, музика, снимки, Потребителско съдържание, софтуер, продукти и услуги, предоставени на сайта.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване. Посещавайки или използвайки сайта или приложенията, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване и да използвате Свойствата в съответствие с тези Условия за ползване, нашата Политика за поверителност, която е включена тук чрез препратка, и всички допълнителни условия и правила които могат да се отнасят за конкретни раздели на сайта или за продукти и услуги, достъпни чрез сайта. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, трябва незабавно да прекратите използването на сайта.

Ние си запазваме правото да променяме или преустановяваме по всяко време всеки аспект или характеристика на сайта, без да ви уведомяваме. Освен това, ние си запазваме правото да променяме тези Условия за ползване или да налагаме нови условия за използване на сайта от време на време, в който случай ще публикуваме преработените Условия за ползване на сайта. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването. Като продължите да използвате сайта, след като публикуваме такива промени, вие приемате променените Условия за ползване.

ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА

Свойствата са само за ваша лична и нетърговска употреба, освен ако не е разрешено друго от нас. Сайтовете не са предназначени за деца под тринадесет години и не се продават на тях. Като условие за продължаване на използването на сайта вие ​​ни гарантирате, че няма да използвате сайта за цели, които са забранени от тези Условия за ползване или от приложимите международни или местни закони, и че сте най-малко тринадесет години.

ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ/ДЕЙНОСТ

Условие за използването на сайта е да не:

 • Ограничете или възпрепятствайте всеки друг потребител да използва и да се наслаждава на сайта.
 • Да се ​​намесвате или прекъсвате всички сървъри или мрежи, използвани за предоставяне на сайтовете или техните функции, или да не се подчинявате на изискванията, процедурите, политиките или разпоредбите на мрежите, които използваме за предоставяне на сайта.
 • Използвайте всеки робот, паяк, шпионски софтуер или всяко друго устройство, метод или процеси в сайта за всякакви цели.
 • Изчерпване, извличане на данни или обхождане на данни на сайта или участие в практики за събиране или извличане на данни за всякакви цели.
 • Използвайте каквото и да е Съдържание за създаване, обучение, обучение, копиране, промяна, подобряване или използване във всеки продукт с изкуствен интелект (AI) или за обучение на модели на AI.
 • Получете неупълномощен достъп до сайта или всеки акаунт, компютърна система или мрежа, свързана със сайта, чрез хакване, извличане на пароли или други незаконни средства.
 • Да получите или да се опитате да получите каквото и да е Съдържание или информация чрез средства, които не са умишлено предоставени чрез сайта.
 • Използвате сайта, за да публикувате или предавате информация, софтуер или друго съдържание, което съдържа вирус, червей, бомба със закъснител или друг вреден компонент.
 • Използвате сайта, за да публикувате, предавате или по какъвто и да е начин да използвате информация, софтуер или друго Съдържание за търговски цели.
 • Събирате, за маркетингови цели или всякакви други цели, всякакви имейл адреси или друга лична информация, която е била публикувана от други потребители на сайта без предварително писмено съгласие от нас или от субекта на данните.
 • Използвайте сайта, за да участвате или извършвате високорискови дейности, при които може да възникне щета или нараняване на хора, имущество, околна среда, финанси или бизнес, ако възникне грешка.
 • Използване на сайта за всякакви цели в нарушение на приложимите закони, правила или разпоредби.

СИГУРНОСТ НА АКАУНТА

За достъп до определени компоненти на нашите свойства може да бъдете помолени да попълните онлайн формуляр за регистрация. Всяка информация, предоставена по време на процеса на регистрация, трябва да бъде пълна, актуална и точна. Ако информацията за сигурност, потребителско име или парола е създадена или предоставена, за да се даде възможност за достъп до Собственостите съгласно вашата регистрация, вие трябва да третирате тази информация като поверителна и да не я разкривате на друго физическо или юридическо лице. Вие разбирате и се съгласявате, че всяка информация, която предоставяте чрез Свойствата, ще се управлява от нашата Политика за поверителност. Ние си запазваме правото да деактивираме и/или да спрем вашия акаунт по каквато и да е причина или без причина, по наше усмотрение.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Свойствата може да съдържат хипервръзки към уебсайтове, предлагани от трети страни. Такива хипервръзки се предоставят само за ваше удобство. Ние не носим отговорност за съдържанието на такъв уебсайт и включването на хипервръзки към такива уебсайтове не означава никакво одобрение или спонсорство от наша страна на материалите на такива уебсайтове или каквато и да е връзка с техните оператори.

СВЪРЗВАНЕ

Освен ако впоследствие не бъдете уведомени за друго от нас, с настоящото вие получавате лиценз да създавате хипервръзки към Съдържанието на Свойствата, при условие че хипервръзката описва точно Съдържанието, както се показва на Собственостите. Ние си запазваме правото да оттеглим този лиценз като цяло или вашето право да използвате конкретни връзки по всяко време. При никакви обстоятелства не можете да „рамкирате“ Свойствата или което и да е от тяхното Съдържание или да копирате части от Свойствата на сървър, освен като част от случайното кеширане на страници от страна на доставчик на интернет услуги. Всяка страница в Свойствата трябва да бъде показана изцяло (включително всички търговски марки, брандиране, рекламни и промоционални материали), без никакви придружаващи рамки, граници, маржове, дизайн, брандиране, търговска марка, рекламни или промоционални материали, които не са първоначално показани на страницата в рамките на Имоти.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Собственостите и цялото съдържание, налично в Собственостите, са собственост на нас или на нашите лицензодатели и са защитени от законите за авторското право, търговската марка и други закони за интелектуална собственост. Нямате право да използвате Свойствата или Съдържанието, налично в Собственостите, по начин, който нарушава правата на собственика или който не е разрешен от собственика. Освен ако не е изрично предвидено друго в настоящите Условия за ползване, вие не можете да копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, променяте, пренаписвате, създавате производни произведения от, предавате, прехвърляте, продавате, използвате или разпространявате в всякакъв начин или среда (включително чрез имейл или други електронни средства) всяко Съдържание, съдържащо се в Собственостите, без предварителното съгласие на собственика. Нито едно от Съдържанието или софтуера, съдържащи се в Собственостите, не може да бъде подложено на обратен инженеринг, разглобявано, декомпилирано, транскрибирано, съхранявано в система за извличане, превеждано на който и да е език или компютърен език, препредавано под каквато и да е форма или по каквито и да е средства (електронни, механични, фото възпроизвеждане, записване или по друг начин), препродавани или разпространявани без нашето предварително писмено съгласие.

Използването от ваша страна на какъвто и да е софтуер, наличен на или чрез Свойствата, се урежда от лицензионното споразумение с краен потребител, ако има такова, което придружава или е включено в софтуера. Нямате право да инсталирате или използвате софтуер, без първо да сте се съгласили с условията на такова лицензионно споразумение с краен потребител. За всеки софтуер, който не е придружен от лицензионно споразумение с краен потребител, с настоящото ви предоставяме ограничен персонален, непрехвърляем, неподлежащ на сублицензиране лиценз за използване на софтуера за гледане и други цели в обхвата на използване на такъв софтуер, предвиден от нас в съответствие с тези Условия за ползване и за никаква друга цел. Всеки такъв софтуер ви се предоставя при спазване на гаранцията и изключенията от отговорност, изложени в настоящите Условия за ползване.

Можете да правите единични копия на Съдържанието, показано в Свойствата, само за ваша лична и некомерсиална употреба, при условие че всички копия включват авторските права и други бележки, показани със Съдържанието в Собственостите. Нямате право да разпространявате такива копия на други лица, независимо дали срещу заплащане или друго възнаграждение, без предварително писмено разрешение от нас или от собственика на копирания материал. Исканията за възпроизвеждане на Съдържание в Собственостите за разпространение или други цели трябва да ни бъдат изпратени на посочения по-долу адрес. Можете също така да вграждате всякакви видеоклипове, които правим достъпни в нашите Собствености, при условие обаче, че потвърждавате и се съгласявате, че можем да премахваме такива видеоклипове по всяко време, по наше усмотрение и без известие или съгласие от вас, което ще изведе такива видеа са неизползваеми.

НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Ако сте собственик на авторски права, който смята, че всяко Съдържание на Собственостите нарушава вашите авторски права, можете да поискате Съдържанието да бъде премахнато, като ни изпратите известие, което включва: (a) вашето пълно име, адрес и телефонен номер; (б) вашия имейл адрес; (c) идентифициране на произведението(ята), защитено с авторски права, за което смятате, че е нарушено; (d) идентифициране на Съдържанието в нарушение и информация, достатъчна за нас да намерим Съдържанието; (e) декларация за вашето добросъвестно убеждение, че Съдържанието нарушава вашите авторски права и използването не е разрешено от собственика на авторските права, негов агент или закона; (f) декларация, под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че информацията, предоставена в известието, е точна и че вие ​​сте собственикът на авторските права или сте упълномощен да действате от името на собственика на авторските права; и (ж) вашия физически или електронен подпис.

Ако смятате, че Съдържанието, което сте публикували в Собственостите, не нарушава или че имате разрешение от собственика на авторските права, агента на собственика на авторските права или съгласно приложимото законодателство, да използвате съдържанието и да публикувате такова съдържание в Собственостите, можете да подадете насрещно уведомление („Насрещно уведомление“) с нас чрез изпращане на писмено уведомление до нашия агент по авторски права (идентифициран по-долу). Насрещното уведомление трябва да включва следната информация: (a) вашия физически или електронен подпис; (б) идентификация на Съдържанието, което е било премахнато или до което достъпът е бил деактивиран, и местоположението, на което Съдържанието се е появило, преди да бъде премахнато или достъпът е деактивиран; (в) адекватна информация, чрез която можем да се свържем с вас (включително вашето име, пощенски адрес, телефонен номер и, ако е наличен, имейл адрес); (d) изявление под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване от ваша страна, че имате добросъвестно убеждение, че Съдържанието, идентифицирано по-горе, е премахнато или деактивирано в резултат на грешка или погрешно идентифициране на Съдържанието, което трябва да бъде премахнато или деактивирано; и (e) декларация, че ще се съгласите с юрисдикцията на Федералния окръжен съд за съдебния окръг, в който се намира вашият адрес (или ако пребивавате извън Съединените щати за който и да е съдебен окръг, в който може да се намират имотите) и че ще приемете такава услуга от лицето (или агент на това лице), което е предоставило Собствеността с въпросната жалба.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

Може да ви позволим да качвате, публикувате, предавате или предоставяте по друг начин съдържание, включително, но не само снимки, видео, аудио, коментари, статии и блогове към Свойствата („Потребителско съдържание“). Вие се съгласявате, че носите цялата отговорност за всяко потребителско съдържание, което предоставяте. Като публикувате или изпращате каквото и да е Потребителско съдържание до нас чрез Свойствата, вие декларирате и гарантирате, че: (i) вие сте собственик на Съдържанието или правите своята публикация или изпращане с изричното съгласие на собственика на Съдържанието; (ii) нито вашето Потребителско съдържание, нито използването му, както е предвидено в настоящите Условия за ползване, не нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна; (iii) потребителското съдържание не е било манипулирано (например създадено или подобрено от AI) по никакъв начин; и (iv) сте на тринадесет или повече години.

Уважавайте правата на интелектуална собственост на другите. Фактът, че Съдържанието е достъпно в Интернет, не означава, че то е обществено достояние. По-голямата част от съдържанието в Интернет е защитено от законите за авторското право и търговските марки. Не можете да публикувате или предавате съдържание, принадлежащо на лице или страна, различни от вас, освен ако нямате предварително писмено съгласие на собственика.

Нашето право да премахваме потребителско съдържание. Ние не поемаме никаква отговорност за последствията от което и да е Потребителско съдържание върху Свойствата. Ако бъдем уведомени за Потребителско съдържание, за което се твърди, че не отговаря на правилата, посочени в настоящите Условия за ползване, може да проучим обвинението. Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да премахваме Потребителско съдържание, което не отговаря на тези Условия за ползване. В допълнение, ние си запазваме правото, но не сме задължени, да изтрием всяко Потребителско съдържание, публикувано в Свойствата, независимо дали такова Потребителско съдържание нарушава тези Условия за ползване.

Нашето право да използваме потребителско съдържание. Като публикувате Потребителско съдържание в Свойствата, вие предоставяте на нас и нашите лицензополучатели световно, безвъзмездно, постоянно, неизключително, неотменимо, неограничено право и лиценз за използване, копиране, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превод, предаване, създаване на производни произведения от, продажба, разпространение, изпълнение, показване и по друг начин експлоатиране на вашето потребителско съдържание, изцяло или частично, по какъвто и да е начин или носител, и/или за включването му в други произведения под каквато и да е форма, медия или технология вече известни или разработени по-късно, за всякакви цели, без предизвестие или допълнително внимание към вас. Освен това вие предоставяте на нас и на всеки упълномощен от нас правото да ви идентифицира като автор на която и да е ваша публикация или изпращане по име, имейл адрес или екранно име, както сметнем за подходящо.

Ние не представляваме и не гарантираме истинността, точността или надеждността на което и да е Потребителско съдържание и не одобряваме мнения, изразени от такива потребители.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Може да се наложи да ни предоставите определена информация, за да използвате определени функции на Собственостите и ние може да събираме определена информация за вас, когато използвате Собственостите. С използването на Свойствата вие се съгласявате с нашата употреба, събиране, съхранение и разпространение на вашата информация. Нашето събиране на всякаква информация от или за вас се управлява от нашата Политика за поверителност.

ОБЩИ

Тези Условия за ползване (включително Политиката за поверителност) съставляват пълното споразумение и разбирателство между вас и нас по отношение на използването от ваша страна на Свойствата и заместват всички предишни или текущи съобщения и/или предложения. В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване бъде определена от съд с компетентна юрисдикция за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде отделима от настоящите Условия за ползване и такава недействителност или неприложимост по никакъв начин не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби. Отказът от наша страна за всяко нарушение или неспазване на която и да е разпоредба на тези Условия за ползване от ваша страна няма да се тълкува като или да представлява продължаващ отказ от такава разпоредба или отказ от всяко друго нарушение или неспазване на друга разпоредба на тези Условия за ползване. Печатна версия на настоящите Условия за ползване е допустима в съдебни или административни производства, основани на или свързани с използването на Собственостите в същата степен и при същите условия като други бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в печатна форма.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване или отношенията си с нас, можете да се свържете с нас:

По имейл: admin@sravniceni.com

Благодарим ви, че посетихте нашия сайт.

Сравни Цени
Logo
Сравнете продуктите
 • Total (0)
Сравни
0